3 วิธีง่ายๆ เช็ค “ต้อหิน” รู้ตัวก่อนเสี่ยงตาบอดถาวร

3 วิธีง่ายๆ เช็ค “ต้อหิน” รู้ตัวก่อนเสี่ยงตาบอดถาวร

  เพราะ 9 ใน 10 ไม่มีอาการบ่งบอก ดวงตาถูกทำลายไปกว่า 50%

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top