กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตราที่รับ

1) นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ            2            อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศึกษา ทางพันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ 

2) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ            16        อัตรา

เงินเดือน    18,020 – 19,830     บาท

ปริญญาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

กำหนดการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top