ตรุษจีน ไหว้เป็ด-ไก่ อย่างไร ให้ห่างไกล ไข้หวัดนก

ตรุษจีน ไหว้เป็ด-ไก่ อย่างไร ให้ห่างไกล ไข้หวัดนก

  ในเทศกาลตรุษจีน ควรปรุงอาหารจากไก่และเป็ดให้สุกเพื่อป้องกันไข้หวัดนก รักษาความสะอาด และแยกเครื่องมือระหว่างเนื้อดิบกับสุก เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top