สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายละเอียดตำแหน่งว่าง

1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               จำนวน  3  อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500        บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                       จำนวน  5  อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน       จำนวน  1  อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                          จำนวน  1  อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ทุกสาขา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท

ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัครสอบ ภายในวันปิดรับสมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่

กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ opec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 0 2282 9576 หรือ 081 807 4973

รายละเอียดตาม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top