โรคไข้เลือดออก มีอาการอย่างไร แนะนำวิธีรักษา และป้องกัน

โรคไข้เลือดออก มีอาการอย่างไร แนะนำวิธีรักษา และป้องกัน

  ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อไป

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top