เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ และคำอ่านทั้ง 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ และคำอ่านทั้ง 12 เดือน

เดือนทั้ง 12 นั้นเรียกว่ามีความสำคัญมากๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะมันสามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ หรือกำหนดการนัดหมายมากมายในปีได้ เรียกว่าเป็นความรู้ระดับพื้นฐานเลยก็ว่าได้ ในวันนี้ Sanook Campus เราก็เลยนำข้อมูล เดือนภาษาอังกฤษ และ เดือนภาษาไทย พร้อมคำอ่าน ทั้ง 12 เดือน มาให้เพื่อนๆ ได้จดจำกัน

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน และตัวย่อ

เดือน(ภาษาไทย) เดือน(ภาษาอังกฤษ) คำอ่าน ตัวย่อ
มกราคม January  แจน-ยัว-รี JAN
กุมภาพันธ์ February  เฟบ-รู-เออ-รี FEB
มีนาคม March  มาร์ช MAR
เมษายน April  เอ-พริล APR
พฤษภาคม May  เม MAY
มิถุนายน June  จูน JUN
กรกฎาคม July  จู-ลาย JUL
สิงหาคม August  ออ-กัส AUG
กันยายน September  เซ็ป-เทม-เบอร์ SEP
ตุลาคม October  ออท-โท-เบอร์ OCT
พฤศจิกายน November  โน-เวม-เบอร์ NOV
ธันวาคม  December  ดี-เซ็ม-เบอร์ DEC

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

 

เดือนภาษาไทย ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน และตัวย่อ

เดือน(ภาษาไทย) คำอ่าน ตัวย่อ
มกราคม มะ-กะ-รา-คม หรือ มก-กะ-รา-คม ม.ค.
กุมภาพันธ์ กุม-พา-พัน ก.พ.
มีนาคม  มี-นา-คม มี.ค.
เมษายน เม-สา-ยน เม.ย.
พฤษภาคม พรึด-สะ-พา-คม พ.ค.
มิถุนายน มิ-ถุ-นา-ยน มิ.ย.
กรกฎาคม กะ-รัก-กะ-ดา-คม ก.ค.
สิงหาคม สิง-หา-คม ส.ค.
กันยายน กัน-ยา-ยน ก.ย.
ตุลาคม ตุ-ลา-คม ต.ค.
พฤศจิกายน พรึด-สะ-จิ-กา-ยน พ.ย.
ธันวาคม  ทัน-วา-คม ธ.ค.

เดือนภาษาไทยตัวย่อเดือน

วันที่ในภาษาอังกฤษ

วันที่ วันที่ภาษาอังกฤษ
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
30th thirtieth
31st thirty-first

วันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ

 • Monday (Mon.) = วันจันทร์
 • Tuesday (Tue.) = วันอังคาร
 • Wednesday (Wed.) = วันพุธ
 • Thursday (Thu.) = วันพฤหัส
 • Friday (Fri.) = วันศุกร์
 • Saturday (Sat.) = วันเสาร์
 • Sunday (Sun.) = วันอาทิตย์

การใช้เดือนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้น จะช่วยให้คุ้นเคยกับชื่อเดือนภาษาอังกฤษมากขึ้น วิธีใช้เดือนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้โดยเขียนวันที่ บอกเวลา

ตัวอย่างการเขียนวันที่และบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

 • เขียนวันที่
  • วันที่ 1 มกราคม 2024 : January 1, 2024
  • วันที่ 12 กันยายน 2023 : September 12, 2023
 • บอกเวลา
  • เวลา 10:00 น. : 10:00 AM
  • เวลา 16:00 น. : 4:00 PM

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก การรู้จักเดือนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากข้อมูลการเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นั้นแต่ละภาษาจะมีหลักที่แตกต่างกัน ฉะนั้นเวลานำไปเขียนในรายงาน ควรศึกษาและดูวิธีการเขียนให้ถูกต้องก่อนนะคะแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top