Glock News | เว็บไซต์สาระดี ๆ มีได้ทุกวัน

# บทความล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

Scroll to Top