วิธีป้องกันตัวเองจาก “สารเคมีอันตราย” เมื่อเกิดเหตุ “ไฟไหม้”

วิธีป้องกันตัวเองจาก “สารเคมีอันตราย” เมื่อเกิดเหตุ “ไฟไหม้”

  แพทย์แนะวิธีเอาตัวรอด หากอยู่ในกองเพลินไฟไหม้โรงงานหรือสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top