กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567

 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและบรรจุครั้งแรก

– นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    16,500 – 18,150    บาท

– นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน    6    อัตรา

เงินเดือน    12,650 – 13,920    บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องมีใบรับรองการผ่านภาค ก. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดยสามารถตรวสอบได้ที่นี่  (ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ)

2. การสมัครสอบและวิธีการรับสมัครสอบ

กระทรวงการต่างประกาศ กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top