“พล.ต.อ.พัชรวาท” ห่วงปัญหาปะการังฟอกขาว กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน