สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2567

สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 พฤษภาคม 2567

 

สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครงาน 2567

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักสื่อสารองค์กร ระดับต้น        1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000    บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่ม หากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน)

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือบริการธุรกิจ หรือการตลาด หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

– นักสื่อสารองค์กร ระดับกลาง    1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ 21,920    บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่ม หากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน)

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ catc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการบินพลเรือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top