# การงาน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567

Scroll to Top